Skrivet av: waberi | februari 8, 2013

Friskoleutredningen

Friskoleutredningen

Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte vrider tillbaka klockan.

Visserligen så finns det problem som behöver åtgärdas, men när valet nalkas är risken att partierna får kalla fötter. Särskilt när motståndarna tll friskolor utnyttjat problemen för att intensifiera sina attacker mot reformen.

Att ge kommunerna vetorätt vid etablering eller begränsa vem som får starta en skola kommer att begränsa friheten vi fått de senaste åren.

Det är alltid viktigt att se tillbaks och utvärdera reformerna för att finjustera och för att förbättra, men man behöver inte skjuta sig i foten.

Alliansen står för friheten. Låt oss inte skrämmas av frihetsfienderna.

Skrivet av: waberi | februari 8, 2013

Arabvåren

Arab våren

Det var många som trodde att Mellanöstern efter arabvåren kommer att ha samma demokratiska miljö som Europa bara inom några veckor eller månader. Samma människor tycker nog nu att arabvåren har blivit arabhöst.

Båda analyserna är fel. Demokratin är en process som alltid pågår. Det finns inget slutmål. Det är en ständig kamp för jämlikhet, frihet och människans integritet. Vi strävar alla efter utopin men det är det som är Utopin.

I Egypten är Morsi bättre än Mubarak men han är inte ofelbar. Regeringen i Tunisien som leds av en koalition är mycket bättre än Ben Alis styre, men de begår fel.

Det som behövs är att stärka demokratin och inte ge upp de miljoner som äntligen har börjat se sin dignitet och integritet.

Mellanöstern är en blandning av religioner, traditioner och är mänsklighetens vagga. Det finns mycket där som är beundransvärt men också mycket som behövs förändras.

Vem ska avgöra. Jo FOLKET och inget annat. WE THE PEOPLE heter det i den amerikanska författningen.

Vi bör hjälpa till för att underlätta övergången från diktatur till demokratin.

Det är ett ansvar som vi har.

Skrivet av: waberi | oktober 17, 2011

Partistämma

 

Moderaterna börjar sin stämma på torsdag i Örebro. Partiet har onekligen vuxit och är det främsta statsbärande partiet i Sverige som kan ta ansvar för hela landet. Det har visat stort förmåga att navigera i de oroliga krisdrabbade världshändelserna. Nu ska vi ta fram ett nytt kommunpolitiskprogram som ska ge en vision och bereda utvecklingen för Sveriges kommuner.

Skrivet av: waberi | oktober 17, 2011

Hunger, utveckling och frihet

 

Cirka 1 miljard människor i världen lider av hunger. EN stor del beror på torka och krig men inte allt. Världsekonomin bidrar till de förödande förhållandena. De stora och rika länderna som genomgår stora finanskriser minskar stödet till utvecklingsländerna. Det är dags att ta ännu mer ansvar. Utvecklingsländerna behöver nu mer stöd än någonsin och inte bara akut hjälp utan även stöd för att ökad demokratisering och för att lösa krig och konflikter. Arbetet bör riktas både till regeringar och till civila samhällsinstitutioner.

 

Reformerna i arabvärlden har inte nått den syriska regimen som fortsätter döda sin befolkning och räknar med att omvärldens reaktioner sker i snigelfart. Efter nederlaget för det syriska folket i FN:s säkerhetsråd p g a veton från Ryssland och Kina, kom arabförbundet med ett ännu lamare förslag, nämligen dialog mellan regimen och motståndarna. Ytterligare tidsfrist för regimen att fortsätta sin frammarsch i Syriska städer. Korrupta regimer kan inte reformeras genom påtryckningar utan genom att ge stöd åt befolkningen så att de kan bli av med dem.

 

Kenyanska militär har gått in i Somalia för att jaga Al- Shabaab heter det. Torkan har hårt drabbat de södra delarna av Somalia och det är just dessa områden som nu befaras bli stridsfält för striderna mellan den kenyanska armén och Al- Shabab. Al-Shabab anklagas för att ligga bakom bortrövandet av biståndsarbetarna. Det är just sådan händelseutveckling som bidrar till lidandet för Somalias befolkning. Det krävs mer långtgående insatser för att komma till rätta med återuppbyggandet av Somalia och det är inga andra än det somaliska folket som kan göra jobbet.

Skrivet av: waberi | oktober 2, 2009

Palestina

Fin morgon i Jönköping. Den internationella media konferensen om media ska imledas inom några minuter.

Palestina frågan har varit och fortförande är den mest komplexa politiska problem i modern tid. Men är frågan inte egentligen väldigt enkelt? Handlar det inte om enockupation som måste upphöra? Handlar det inte om palestinier som drevs bort från deras hem och som måste har rätt att återvända? Handlar det inte om ett upphörande av förtryck och orättvisa?

Vad är det som är så komplex? Jag tror att om världssamfunden tar de diplomatiska förhandlingarna på allvar och genomför alla beslut som tas i FN att denna misär skulle upphöra omedelbart.

Jag tror på att nya tider kommer med nya förhoppningar och visioner och att människan alltid göra rätt för sig även efter att ha varit vilseledd.

Skrivet av: waberi | september 29, 2009

Jag har slutat för dagen

Ambulansen får ett så kallad prio 1-larm alltså livshotande tillstånd. Men ambulansen skjutsar en läkare som har slutat för dagen först innan de åker till den sjuka personen. Detta går at läsa i dagens GP.
Jag kunde inte tro mina ögon när jag läste detta.
Ambulanspersonalen i Storgöteborg är kritiska. Här måste något göras. Hur ska vi använda resurserna? vad är prioreteringarna? Att folk dör på grund av att ambulansen kommer försent är inte acceptablet. Inte heller att ambulansen ska skjutsa läkare.

Kommer vi att höra något från de beslutande organ eller ska det fortsätta med business as usual?

Skrivet av: waberi | september 28, 2009

Skolan

Skolan är människans bästa uppfinning. Men dålig förvaltning av denna eminenta institution kan skada samhället oerhört mycket. De senaste årtionden har visat att skolan som institution har missat fotfäste och inte levererat de önskevärda resultaten. Men vad är det som gick snett?

För att göra en lång historia kort så kan vi försöka analysera situationen utifrån aktörernas perspektiv:

1. Eleverna som är central figurerna tillbringar sina bästa år i skolan. Missionen är att lära sig och utrusta sig för framtiden. De har stor tillit för de övriga aktörerna och förväntar sig bara det bästa. Deras dilemma och frustration ökar när de anser att övriga aktörer inte håller vad de lovar. När de ser et samhälle som inte hyser respekt för skolan och inte prioriterar den trots flödet av miljarderna. När de ser lärare som inte är kompetenta för att sköta jobbet trots gedigna examina. Det är då eleverna vänder skolan ryggen och försöker hitta sina framtider else where. Eleverna vill lyckas. De vill nå stora framgångar. De vill fokusera. Men när skolan har andra prioriteringar så faller inte delarna på plats utan kaos skapas och total besvikelse blir ett faktum.

2. Lärarna är hjältarna som anförtros framtiden. Samhället har stora förväntningar på deras kompetens. De ska forma framtiden. De kan göra det som ingen annan kan göra . De kan skap under. De kan övervinna de största utmaningarna. Eleverna hänger på varje ord som kommer ur deras mun och betraktar de som om de är visdomens källa. Föräldrarna sitter och lyssnar noggrant på deras beskrivningar och analyser och förlitar sig totalt på deras bedömning. Men när dessa abdikerar och visar inte det ledarskap som behövs, när de tappar fokus på det som är egentligen deras uppdrag, nämligen att undervisa och lära, då är katastrofen framme. 

3. Samhället (läs politiker) som är den aktör som ska se till att mekanismen på denna institution fungerar och som ska korrigera och omdefiniera. Denna aktör bör hålla ett öga på de professionella som agerar på skolan så att de inte tappar fokus och ett annat öga på eleverna och deras föräldrar så att de inte vänder skolan ryggen. Denna aktör ska marknadsföra skolan, sätta upp prioriteringarna se till att det är rätt kompetens som finns och tillräckliga resurser används väl. Denna skall inte lägga sig i detaljerna eller ägna sig åt att hitta fel utan uppmuntrar och visar vägen. Denna ska ha högaktning för de övriga aktörer och företräda samhället genom att tala om för skolan vad samhället förväntar sig.

När dessa aktörer återupptar sina roller kan vi vänta oss en vändning i resultaten. De undermåliga resultaten ligger inte i små detaljer här och där. Det ligger inte i segregation eller social status.

Vi behöver nytänkande som baseras på vetenskap och tradition.

Skolan ska ge eleverna hopp. Skolan ska vara en plats där alla hittar sig själva. Skolan är ett lärosäte och inget annat.

Skrivet av: waberi | september 27, 2009

Jan Eliasson

Den svenska stordiplomaten hyllades idag på SVT. Ingvar Oldsberg hade även bjudit in Kofi Annan till studion för att delta i firandet av Jan.

Svensk diplomati är i särklass. Förtroendet för Sverige och för svenska diplomater är starkt, men detta kan förändras. När vi börjar använda kulor istället för ord. När vi börjar likna andra stater som struntar i folkrätten och FN:s resolutioner, då riskerar vi att förlora förtroendekapitalet som vi har hittils skickligt förvaltat.

Frihet, rättvisa och demokrati kan  spridas i världen genom att respektera mänskliga rättigheter och genom tydliga och starka diplomatiska  agerande.

Skrivet av: waberi | september 26, 2009

Svensk skola

Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering – fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Detta är skolverkets bedömning.

Vi som jobbar dagligen med skolfrågor har känt till detta sedan tidigare. Även om jag inte håller med hela resonemanget så är det dags att debattera frågan. Det som behövs nu är en ordentlig omstruktrering av den svenska skolan. Lärare och elever bör ta tillbaka sina roller så att skolorna åter blir lärosäten.

Återkommer snarast.

Skrivet av: waberi | april 26, 2009

FIOE – 2009 the year of the family

Det är söndag och jag sitter med i verkställande kommittén för Familj årets kampanj. Federation of Islamic Organizations in Europé (FIOE) har startat en paneuropeisk kampanj som fokuserar på familjen.

European Union of Islamic schools är en av de centrala organen för FIOE och deltar aktivt i kampanjen.

Syftet är att lyfta de problem som bemöter familjen som institution och individer samt att lyfta de möjligheter som finns. Det är en gigantisk kampanj och man siktar på att utföra 1000 olika aktiviteter under året 2009.

För att veta mer om kampanjen besök följande adress:

 http://www.islamonline.net/English/In_Depth/EuropeanMuslims/FamilyCampaign/index.shtml

Older Posts »

Kategorier